Nara Kasbergen – National Public Radio – USA

Nara Kasbergen – National Public Radio – USA

Nara Kasbergen – National Public Radio – USA

Kada se priča o IT industriji uglavnom su to teme vezane za brz razvoj, mogućnosti i prilike koje nudi. Ali kao i svaka priča i ova ima svoju tamnu stranu, a o njoj se ne priča često.

Sati i dani provedeni sa računarom nose sa sobom ozbiljne i nekad veoma teške posledice po mentalno zdravlje.

Konstantna potreba za usavršavanjem i učenjem, neograničen broj notifikacija i ne retko veoma usamljen rad su jedni od najvećih krivaca za to.

Amerika, zemlja sa možda najvećom IT industrijom na svetu, je veoma pogodna za istraživanje i pronalaženje načina kako da se nosimo sa tim stvarima. Upravo iz nje nam i dolazi Nara koja će pokušati da kroz svoje predavanje Empathy as a Service: Supporting Mental Health in the Tech Workplace” ukaže na te probleme i kako da se nosimo sa njima.

Share

Leave a Comment

Recent Posts

Stay tuned!